ICE BREAKING: THINKING OUT OF THE BOX

Aktiviti terkini | 25 Mei 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Felda Gedangsa

Ringkasan Aktiviti :
Program bermula sekitar jam 10.00 pagi, taklimat ringkas berkenaan program diberikan oleh staf pusat internet. Selain itu, info-info terkini berkenaan pusat internet turut disampikan sbelum memulakan aktiviti dan sedikit penerangan tentang e-waste diberikan kepada peserta. Program ice breaking ini dibimbing oleh Mohd Faiz yang juga merupakan ahli yang aktif dalam setiap program yang diadakan di Pusat Internet.

Tujuan :
• Untuk mengeratkan lagi hubungan staf pusat internet dan ahli pusat internet.
• Untuk menyebarkan aktiviti lain yang dirancangkan di Pusat Internet.
• Untuk menguji minda para peserta.
• Sebagai salah satu program bulanan.

Kelebihan dan Kebaikkan Aktiviti :
• Membimbing peserta untuk berfikir di luar kotak.
• Para peserta dapat berkongsi pandangan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan.
• Peserta dapat belajar bekerjasama dalam kumpulan.
• Pelbagai info terkini berkenaan Pusat Internet dapat disampaikan kepada peserta program.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :