HARI TERBUKA PI FELDA GEDANGA

Aktiviti terkini | 13 Oktober 2019

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Felda Gedangsa

Ringkasan Aktiviti :
Program Hari Terbuka ini merupakan satu usaha yang dibina bagi memupuk hubungan silaturahim, berkongsi ilmu, menjana minda celik IT serta mewujudkan peluang keusahawan bersama penduduk setempat di sekitar Pusat Internet (PI). Ia mengambil kira keperluan komuniti setempat dari segi perhubungan, pembelajaran, perniagaan, kesihatan dan juga pentadbiran. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan taraf sosio ekonomi setempat dan secara tidak langsung dapat merapatkan jurang digital antara komuniti bandar dengan luar bandar.

Tujuan Aktiviti :
• Mendekatkann PI kepada penduduk taman
• Menjalinkan hubungan yang baik dengan penduduk taman
• Mempromosi aktiviti PI kepada komuniti setempat
• Mendapatkan respon yang baik dari komuniti
• Menghargai segala usahasama bersama masyarakat
• Membuka peluang untuk komuniti bertanya dan berinteraksi dengan lebih jelas

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :