KESELAMATAN FACEBOOK DAN PRODUK TEMPATAN

Aktiviti terkini |21 November 2020

Tempat Aktiviti:
PI Felda Gedangsa

Tujuan Aktiviti :
• Memberi kesedaran tentang keselamatan semasa menggunakan medium sosial media.
• Memberi pendedahan tentang bahaya yang sentiasa ada semasa menggunakan sosial media.
• Memberi tips keselamatan semasa menggunakan social media.
• Memperkenalkan produk

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• 3.00 live bermula
• 3.05 penerangan keselamatan Facebook
• 3.40 memperkenalkan produk
• 4.05 penutup

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Dapat memperkenalkan produk tempatan
• Dapat memberi info keselamatan Faebook

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :