REVIEW PRODUCT : MENU LONTONG DAN BUBUR CACA BY KAK HALIMAH

Aktiviti terkini | 6 Ogos 2022

Tempat Aktiviti:
PEDI FELDA GEDANGSA (facebook page rasmi PEDi)

Ringkasan Aktiviti :
• Sesi sembang santai secara atas talian dengan sesi review produk keushawanan PEDi Felda Gedangsa


Tujuan Aktiviti :
• Memperkenalkan produk kepada komuniti
• Mempromosikan menu baru yang diperkenalkan dari usahawan kak halimah.
• Membuka ruang kepada pembeli untuk membuat tempahan produk yang disediakan oleh Kak halimah.


Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Program dijalankan untuk memperkenalkan menu kepada komuniti setempat
• Pihak pedi juga memperkenalkan dan mempromosikan kedai usahwan Halimah

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :

• Komuniti dapat mengenali produk baru di Felda Gedangsa
• Dapat memperkenalkan usahawan kepada komuniti

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :